Gamle billeder forskellige steder fra
Den gamle gravemaskine på Sletten
Den gamle gravemaskine, som stod på Sletten ved Borre mose, og gravede sten op som blev solgt til forsk. ting.
Ladebroen ved Nordfeld
Ved Nordfeld lå engang en bro, hvorpå man kunne køre stenene fra gravemaskinen på Sletten, ud og læsse i pramme, som så blev sejlet væk, broen blev sprængt væk under 2. verdenskrig pga. tyskerne, men på land kan man stadig se rester af den.
Den gamle vindrose i Borre
Den gamle vindrose stod ved den gamle vej i Borre, skråt overfor det rigtig gamle posthus, den pumpede vandet fra de søndre enge, over i de nordre, hvor det så løb ud til den vindrose der stod ude på diget og pumpede det ud i Østersøen
( man kan se Borre kirke i baggrunden )
Gravemaskinen ved Nordfeld strand 1940
Ved gravemaskinen
Stenene læsses på små tipvogne, som fragter dem over Slætten og ud til Ålebæk, hvor de blev læsset på lastvogne, og kørt bort.
Inden 2. verdenskrig, kørte tipvognene stenene til broen ved Nordfeld, hvor de så blev læsset i skibe og sejlet bort.
Gravemaskinen
Her ses skovlene som gravemaskinen gravede sten op med.
Badehus
Badehuset lå i Stege bugt, ca. ud for dengang, hotel Skydevænge
Badehuset i Stege ca. 1956
Vinter
Udbyvejen efter en snestorm d. 20/2 - 1956
Udbyvejen februar 1956
Tyrestationen
Tyrestationen lå på hjørnet af Klintevej og Udbyvej, øst for Udbyvej, og nord for Klintevej
Nogle af tyrestationens tyre - 1956
Havneslottet
Havneslottet var indrettet med 1. og 2. klasses ventesal for rejsende som skulle med færgerne, - færgen - Stege sejlede til Kalvehave, og - Codan - sejlede til København. Færgerne tilhørte A/S Møns Dampskibsselskab. I havneslottet var der desuden havnekontor og bolig for havnefogeden. Havneslottet blev revet ned i 1965
Havneslottet i Stege
Færgefart fra Stege
Her er færgen fra Kalvehave ved at lægge til kaj ved havneslottet
Færgen, - Stege - ved at lægge til kaj
Postbåden til Nyord, - Røret -

Engang i oktober 1960, kom den første bil til Nyord. Det var føren af postbåden, - Røret - Magnus Jansen, der havde til opgave at fragte bilen til Nyord, han havde allerede stor erfaring med lignende transporter, idet han tidligere har fragtet 9 traktorer over på øen.
Den første bilejer på Nyord, købmand, Verner Hansen, får her sin bil til øen.

Røret med dyrebar last - Okt. 1960
Mælkemanden
Mælkevogn på Storebro ca. 1960
Torvehandel i Stege
Torvehandel i Stege - 1956
Torvehandel i Stege
Torvehandel i Stege - 1956
Torvehandel i Stege
Torvehandel i Stege - 1956 - På billedet er det Gerda Oure som står og handler med Børge Skov Jensen fra Borre.
Stege roklub
Kanindåb - 1955
Stege roklub
Kanindåb - 1955
Storebro
Ombygningen af Storebro - 1980
Landsled mølle
Landsled mølle lå på sydsiden af Klintevej, lige over for Landsledgård
Landsled mølle - ca. 1940
Askeby
Kloarkarbejde i Askeby
Borre
Bemærk vindrotoren som pumpede vandet fra den søndre del af Borre mose ud i den nordre del, hvorefter det løb i kanaler ud til pumpen ved diget og blev pumpet ud i Østersøen.
Borre gamle posthus
Borre
Sønderby kro
Høsten
Høsten af korn startede i begyndelsen af august, først blev kornet skåret af med le, herefter blev det lagt sammen og bundet til neg, som blev stillet til tørre i traver på marken, når negene var godt tørre, blev de kørt hjem til gården og sat i stak, alt sammen håndarbejde, her stod de til man ud på sensommeren tærskede dem.
Efter leens tid kom en maskine som kunne skære stråene af, og lægge dem i bunker/neg, - en aflægger - Se også de små film med gamle maskiner, der kan i bla. se en aflægger i arbejde, de ligger i menuen til venstre, under ( gamle maskiner ) - rigtig god fornøjelse, -
Efter aflæggeren kom en maskine, et teknologisk vidunder, - selvbinderen, - den kunne både skære stråene af, bundte dem til neg, og binde neget sammen, selvbinderen var derfor en maskine som landmændene/konerne satte meget stor pris på.
Kornet mejes med selvbinder
Høst
Efter kornet/negene var kørt hjem i stak ved gården, kunne man, som her, leje et tærskeværk og mandskab.
Bemærk manden med kornsækken midt i billedet, alt kornet blev båret på ryggen i sække til kornloftet, det var meget hårt arbejde.
Her på billedet bliver tærskeværket drevet af en traktor med petroleum som brændstof, inden petroleums-motoren blev almindelig brugte man damp som drivkraft, ( en dampmaskine på hjul ), som kunne transpoteres rundt med et spand hæste, senere blev dampmaskinen udviklet til at køre selv, et såkaldt lokomobil.
Her tærskes, - ca. 1950
Høst
Et mobilt tærskeværk kunne flyttes fra gård til gård, og på den måde hjalp man hinanden med at få tærsket
Udby - 17/9 - 1956
Høst
Tærskeværket flyttes til en anden gård
Udby, - 17/9 - 1956
Sukker
Stege sukkerfabrik
Sukker
Når man på sukkerfabrikken vaskede sukkerroerne, blev jorden fra roerne ledt ud i store slambassiner hvor jorden kunne stå og synke til bunds. De sidste bassiner blev anlagt i 1982-83, og de blev ikke helt fyldt op inden fabrikken lukkede i 1989, og ligger nu som grønt område hvor man kan se en masse fugle
Jord/slam bassinerne i Lendemark
Sukker
Sukkerroerne køres sammen i kule inden de transpoteres til fabrikken i Stege
Udby - 1956
Sukker
Stege sukkerfabrik får ny olietank, den må ha` fyldt godt på de små veje i Lendemark
Stege sukkerfabrik - 11/9 - 1956
Sukker
Danmarks hidtil største tank til brændselsolie
Stege sukkerfabrik - 11/9 - 1956
Rundkørslen i Lendemark
Rundkørslen i Lendemark lå over for sukkerfabrikken hvor Kostervej og Grønsundvej mødes
Rundkørslen i Lendemark - ca. 1950
Et stk. træ
Carl Isling med lastvogn og træ
Tostenæs
Tostenæs savværk skar tømmer op til 1990
Tostenæs savværk
Stege bådværft
Stege bådværft 1/3 - 1957
Nakskov
Tørdokken på Nakskov værft - 1957
Nakskov
Nybygning på værftet - 1957
Nakskov
Fra tørdokken på Nakskov skibsværft - 1957
Skibsskrue
Nakskov
Nybyning til ØK - 1957
Nakskov værft - 1957
Møns Klint
I 1940 erne var det muligt at sejle fra Klintholm havn, og blive sat i land ved Møns Klint, opleve klinten, hvorefter man kunne sejle tilbage til Klintholm havn.
På billedet kan man se anløbsbroen som båden lagde til ved.
Sommerspiret - ca. 1942
Møns Klint
Sommerspiret skred i vandet den 13. Januar 1988
Sommerspiret - 1938
Nordfeld
Nordfeld - 1926
Marienborg
Hovedbygningen til Marienborg blev revet ned i 1984
Marienborg
Helsingør
Helsingør færgehavn - 1959
Tostenæs
Bomberamt hus i Tostenæs - 1942
Varevognens afløser
Her et billed af varevognens afløser under 2. verdenskrig, den unge mand på budcyklen er gartner Aksel Petersen ( Virkelyst ) Udby
Aksel på budcykel - 1942
Tobak
Mange dyrkede tobak under krigen, på billedet er Aksel ved at hænge tobaksblade til tørre
Aksel med tobaksblade - 1941
Hesteplov
Aksel pløjer - 1943
Torvetur
Aksel er klar til at køre på torvet i Stege for at handle - 1944
På vej til torvet - 1944
Sidste afgang
Nu da broen er kommet sejlede færgen fra Koster til Kalvehave sidste gang den 1. Juni 1943
Sidste afgang fra Koster
Oversvømmelse i Stege
Post i Borre
Det gamle posthus i Borre fungerede som posthus/kontor til 1. november 1941, hvorefter man tog det nye i brug
Post i Borre
Det nye postkontor i Borre blev indviet 1. november 1941, og var postkontor til 1. juli 1970, hvorefter det blev til postekspedition, bygningen ligger der endnu, men er ikke mere posthus,da postekspeditionen er flyttet til Borre brugsforening
Det nye postkontor i Borre
En lille tegning
Imellem de gamle billeder lå denne tegning, så den kommer lige med
Isskruninger
Et billede fra 1984, hvor der var nogle store isskruninger ver Ålebæk strand
Ålebæk strand 1984
Gammelt tærskeredskab
En plejl fra ? Den har været tærskeredskab på Tvedegarden i Ålebæk for mange år siden, og kan stadig bruges